self-consciousness

self-consciousness
savimonė statusas T sritis švietimas apibrėžtis Individo sąmonės forma, pasireiškianti savijauta, savižina, savo santykių su aplinka supratimu, pasitikėjimu savimi, savo sąžine (savęs vertinimu pagal dorovės normas), savo orumo jutimu. Savimonė pradeda vystytis, kai vaikai išskiria save iš aplinkos daiktų ir žmonių (2–3 m.), kai pradeda vartoti žodžius aš, aš pats, kai atsiranda savarankiškumo užuomazgos, noras viską daryti pačiam. Paauglystėje savimonė labiau išryškėja, kai susidomima savimi, kai norima suprasti savo santykių su aplinka reikšmę sau ir kitiems. Tada ryškesnis tampa savęs vertinimas, savarankiškumo siekimas, savivaizdis. Didelę reikšmę savimonei vystytis turi savo socialinių vaidmenų suvokimas. Be to, savimonė taip pat yra veiklos ir elgesio, veiksmų rinkimosi veiksnys. Savimonė – aukščiausia sąmonės išsivystymo pakopa, kartu sąmonės vystymosi sąlyga. Savimonės ir sąmonės sąveika brandina asmenybę, jos santykius su aplinka ir savimi. Socialinio vaidmens atlikimas daro poveikį individo sąmonei, o šioji – savimonei. Paauglio, kaip mokinio, savimonė daro poveikį jo visuomeninei sąmonei, o šioji giliau įprasmina jo, kaip mokinio, vaidmenį. Savimonės ir sąmonės sąveika pasireiškia tuo, kad reguliuoja veiklą ir elgesį, yra lemiamas asmenybės apsisprendimo, ką ir kaip veikti, veiksnys. Pvz., savimonė lemia darbinį, profesinį apsisprendimą. Savimonė ugdoma nuolat stebint save ir vertinant savo veiklą ir elgesį arba analizuojant ankstesnę patirtį (retrospekcija). Savianalizė, savikritika – svarbus savimonės ugdymo veiksnys. Todėl ypatingą reikšmę čia turi saviaukla. atitikmenys: angl. self-consciousness vok. Selbstbewußtsein rus. самосознание

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • Self-consciousness — is an sense of self awareness. It is a preoccupation with oneself, as opposed to the philosophical state of self awareness, which is the awareness that one exists as an individual being. An unpleasant feeling of self consciousness may occur when… …   Wikipedia

  • Self-consciousness — Self con scious*ness, n. The quality or state of being self conscious. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • self-consciousness — self conscious ► ADJECTIVE 1) nervous or awkward because unduly aware of oneself or one s actions. 2) (especially of an action) deliberate and with full awareness. DERIVATIVES self consciously adverb self consciousness noun …   English terms dictionary

  • self-consciousness — index embarrassment Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 2006 …   Law dictionary

  • self-consciousness — n. 1) to display self consciousness in 2) self consciousness about * * * [ˌself kɒnʃəsnɪs] to display self consciousness in self consciousness about …   Combinatory dictionary

  • self-consciousness — savimonė statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Savęs kaip asmenybės, savo pasaulėžiūros, elgesio, veiksmų, interesų ir norų supratimas, suvokimas ir vertinimas; individo orientacija savyje. Savimonė pasireiškia savijauta, savižina …   Sporto terminų žodynas

  • self-consciousness — self conscious·ness …   English syllables

  • self-consciousness — noun 1. embarrassment deriving from the feeling that others are critically aware of you (Freq. 2) • Syn: ↑uneasiness, ↑uncomfortableness • Derivationally related forms: ↑uncomfortable (for: ↑uncomfortableness), ↑ …   Useful english dictionary

  • self-consciousness — n self awareness, diffidence, shyness, bashfulness, abashment, modesty, coyness, demureness, backwardness; timorousness, timidity, fearfulness, apprehension; insecurity, lack of self confidence, hesitancy, reluctance, constraint; reserve,… …   A Note on the Style of the synonym finder

  • self-consciousness — noun see self conscious …   New Collegiate Dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”